" ออกแบบผลงานโดยดึงจุดเด่นของแบรนด์ออกมานำเสนอได้อย่างโดดเด่น เมื่อนำเสนออกไปแล้วทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความสนใจมากยิ่งขึ้น "

" คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ เพื่อให้ผลงาน

สามรถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ "

Creativity

" นำเสนอผลงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งเนื้อหา และระยะเวลาที่เหมาะสม "

" เลือกรูปแบบการนำเสนอ

ผลงานที่ไม่จำเจ รวมทั้งนำเสนอในหลากหลายช่องทาง ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้มากขึ้น "

1 (8)
1 (7)
7
4
6
3
Mall 1040x1040