Laptop_edited_edited.jpg
Social Media Marketing

ในยุคนี้ยากที่จะปฏิเสธว่าโซเชียลมีเดีย (Social Media) เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น จึงทำให้เกิดวิธีทำการตลาดผ่านทางเว็บไซต์หรือแพล็ตฟอร์มสื่อออนไลน์ต่างๆ  เพื่อใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารกับผู้บริโภค โดยที่ข้อดีที่ Social Media มักมีเหนือกว่าช่องทางการตลาดอย่างอื่นก็คือการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

จะทำให้แคมเปญการตลาดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

Funky Graffiti

 

 

 

การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness)

การตลาดออนไลน์สามารถใช้ช่องทาง Social Media ต่างๆเพื่อสื่อสารข้อความของแบรนด์ให้กับผู้บริโภค การสร้างแบรนด์ที่ลูกค้าจดจำได้ จะช่วยให้แบรนด์สามารถทำการตลาด และขายผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น 

 

 

ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อ (Inbound Marketing)

Social Media ทำให้การสื่อสาร และการเข้าถึงข้อมูลสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงเราสามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภคได้ง่าย ยิ่งธุรกิจมี Social Media หลายช่องทางก็จะเพิ่มตัวเลือกให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อเข้ามาได้ง่ายขึ้น 

Online Shopping
Analyzing Graphs

 

 

ข้อมูลตลาด (Market Insight)

Social Media ทำให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น สามารถดูข้อมูลและความชอบของผู้บริโภคผ่านทาง Social Media ได้ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนทางการตลาด